„Nowe Szanse Na Zatrudnienie ”

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy zasady wykorzystywania tzw. plików Cookies.

Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn w domenie pakd.pl, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służyć one mają zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania rejestracji lub złożenia zamówienia). Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera, za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu do Twoich zainteresowań reklam wyświetlanych w modułach Google.
W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Tytuł projektu: Nowe Szanse Na Zatrudnienie


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie świętokrzyskim

 

Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o. w partnerstwie za Stowarzyszeniem im. Stanisława Staszica w ramach Priorytetu I „Osoby młode na rynku pracy”

 

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Zasięg terytorialny projektu – powiat skarżyski,  starachowicki, konecki, kielecki ziemski, kielecki grodzki i buski województwa świętokrzyskiego.

Okres realizacji projektu: 01. 04.2016 – 31.08.2017

 

Opis projektu:
Cel główny:
Nabycie kompetencji „miękkich”, nabycie, podwyższenie lud dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy oraz nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego lub praktycznego.


Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowi 130 osób młodych (65 kobiet, 65 mężczyzn ) zamieszkałych w województwie świętokrzyskim w powiatach skarżyskim, starachowickim, koneckim, kieleckim, kieleckim grodzkim i buskim, w wieku 15- 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu  w tym szczególnie osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy z wyłączeniem grup określonych dla trybu konkursu w Poddziałaniu 1.3.1 zgodnie z zapisami SZOOP

Główne działania przewidziane do realizacji w projekcie

 

  1. Rekrutacja – działania rekrutacyjne doprowadzą do wyłonienia 130 Uczestników projektu. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

 

  1. Pomoc w zakresie określenia ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego

 

-  Indywidualne plany działań – celem jest dobór odpowiedniej formy wsparcia i zaplanowania  indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjno – zawodowego.

 

  1. Poradnictwo grupowe w formie warsztatów

 

- „Jak odnaleźć się na rynku pracy „  - warsztaty mają na celu zwiększenie szans i możliwości na podjęcie pracy, poprzez nabycie kompetencji miękkich i wiedzy z zakresu funkcjonowania w środowisku pracy oraz funkcjonowania i poruszania się na rynku pracy.

Wsparciem zostanie objętych min. 90 uczestników projektu

 

  1. Poradnictwo zawodowe indywidualne

 

- Celem jest uzupełnienie IPD i dostosowanie go do indywidualnych oczekiwań – mające na celu końcowe zalecenia dotyczące dalszego udziału w projekcie i wskazania formy pomocy.

Poradnictwem zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu.

 

  1. Szkolenia i kursy zawodowe

 

- Celem ma być możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia i wykonywania pracy na stanowiskach występujących w branżach : metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej.

Szkoleniami i kursami zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu.

 

  1. Staże

 

-  Celem jest nabycie lub uzupełnienie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego lub praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.

 

  1. Wsparcie zatrudnieniowe

 

- Celem jest umożliwienie uczestnikom projektu podjęcia zatrudnienia przy jednoczesnym wsparciu pracodawcy.

 

 

Wartość projektu: 1 999 943,28 zł, Wkład Funduszy Europejskich: 1 699 951,79 zł

 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

 

 

Osoby zamierzające aplikować do udziału w projekcie powinny zapoznać się z Regulaminami oraz pozostałymi dokumentami zamieszczonymi na stronie www.ns.pakd.pl

Akceptacja zapisów regulaminów jest warunkiem koniecznym do kandydowania i udziału

w projekcie.